Om oss

Kammarorkestern Capella Sine Nomine har varit verksam under detta namn sedan 1987. Vi är en stråkensemble som genom åren givit ett stort antal konserter. Dels har vi framfört helt egna konsertprogram, och dels har vi jobbat med olika dirigenter, bland andra Olov Risberg, Per Andersberg, Hans Vainikainen, Pär Olofsson, Hanna Sandman, Fredrik Malmberg, Eric Ericsson och Kaj-Gustav Sandholm.

Orkestern har sin hemvist i Stockholm och består av ett femtontal fasta medlemmar som repeterar regelbundet, för närvarande i S:t Görans kyrka. Vi ger konserter i Stockholm med omnejd, men har även spelat i Taxinge slott, Grötlingbo kyrka på Gotland, Jomala kyrka på Åland, Västerås domkyrka samt Äpplets Hus i Kivik. Vi är till övervägande del amatörer, men flera av orkesterns före detta medlemmar är numera framstående professionella musiker.

Under vår verksamma tid har vi vid flera tillfällen uruppfört verk som vi fått tillägnade orkestern. Capella Sine Nomine har även medverkat vid skivinspelningar och TV-inspelning.

I den repertoar som orkestern framfört återfinns bland annat Suks stråkserenad, Tjajkovskijs stråkserenad, Elgars stråkserenad, Dvoráks stråkserenad, Lidholms musik för stråkar, Elgars introduktion och allegro, Bachs konsert för två violiner, Bartóks divertimento, Solyoms concertino för altblockflöjt och stråkar (uruppförande), Bachs Matteuspassionen, Bachs Brandenburgkonsert no 3 och 5, Mozarts requiem, Brahms requiem, Faurés requiem, Lloyd Webbers requiem, Haydns skapelsen, Händels Messias, Blakes the passion of Mary, och Dobrogosz Mass.